LOGIN INFORMATION

OM EASJ SHOP
EASJ SHOP er en intern indkøbsportal, der samler alle væsentlige varer, der anvendes i den daglige drift.

Indkøbsportalen er primært etableret, så alle decentralt placerede indkøbere kan effektivisere deres daglige indkøbsarbejde og sikre, at EASJ Indkøbspolitik og alle interne indkøbsprocedurer overholdes, herunder understøtter overholdelse af kriterier for sparsommelighed m.m.

Erhvervsakademi Sjællands webshop er samtidig skabt for at give studerende og medarbejdere mulighed for at købe EASJ-merchandise  og andre kvalitetsprodukter til favorable priser.


ETIK, MILJØ OG SOCIALE HENSYN

Produkterne i EASJ SHOP lever op til internationale og danske standarder for miljø- og samfundsmæssig forsvarlighed. 

Leverandørerne lever op til internationale konventioner om rettigheder, arbejds- og produktionsforhold.